Tietosuojakäytännöt

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukainen tietosuojaseloste 2.9.2020

  1. Rekisterinpitäjä

Terapiakeskus Vuorovaikutuksessa, Eira Eklund-Mikola (Y-tunnus 2291386-3) Liisankatu 11 A 2, 00170 Helsinki 

  1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Eira Eklund-Mikola, [email protected] 

  1. Rekisterin nimi

Peloton Parisuhde, www.pelotonparisuhde.fi sivuston verkkoasiointirekisteri.

  1. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterinpitäjä tai sen valtuuttama yhteistyökumppani käyttää asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin: asiakassuhteiden hoitaminen (markkinointi, tiedottaminen). Tietoja voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin, Peloton Parisuhde palvelun toiminnan kehittämiseen ja kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Peloton Parisuhde palvelun omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen. Peloton Parisuhde palvelu voi käyttää asiakassuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita.

Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen ja rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa.

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään verkkosivuston www,pelotonparisuhde.fi käyttäjän ilmoittamat perustiedot: nimi ja sähköpostiosoite.

Muut tiedot: asiakaspalautteet, asiakkaiden tyytyväisyystiedot, kampanjakohtaiset tiedot, palvelujen käyttöön liittyvät tiedot sekä ostokäyttäytyminen, lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin lupa- ja kieltotiedot, muut asiakkaan ja potentiaalisen asiakkaan suostumuksella tai valtuuttamana saadut tiedot, jotka ovat tarpeellisia hänen pyytämänsä palvelun toteuttamiseksi.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita ja potentiaalisia asiakkaita koskevat tiedot saadaan mm. verkkokauppatilausten, uutiskirjetilausten, mielipide- ja palautetiedustelujen, kilpailujen ja arvontojen yhteydessä. Näistä tiedoista tallennetaan ainoastaan niiden tiedot, jotka ovat antaneet markkinointi- tai yhteydenottoluvan. Muutoin kampanjakohtaisesti annetut tiedot säilytetään vain kunkin kampanjan säännöissä mainitun ajan.

  1. Tietojen luovutus

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tietoja voidaan luovuttaa EU:n tietosuoja-asetuksen sallimin tavoin niille Peloton Parisuhde palvelun yhteistyökumppaneille ja alihankkijoille, jotka toimivat Peloton Parisuhde palvelun toimeksiannosta ja lukuun Peloton Parisuhde verkkopalveluun liittyen.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään ja ne on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, joka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin käyttöoikeus liittyy. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukitussa ja suojatussa tilassa.

  1. Rekisteriselosteen saatavauus

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu, sekä oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Käyttäjällä on myös oikeus itse poistaa omat tietonsa rekisteristä jokaisen sähköpostin lopussa olevasta ”unsubscribe”-linkistä.

 

Ja sama arkikielellä: 

Tilaamalla kurssin, oli se ilmainen tai maksullinen, ostamalla tuotteen, tai osallistumalla koulutukseen, saat meiltä sähköpostiisi materiaaleja. Kuulumalla säköpostilistallemme, saat jatkossa tietoa uusista tuotteista, palveluista ja tarjouksista.

S-postit ovat Kajabin lähetysjärjestelmässä. Lähetämme kaikille yhteisiä s-posteja, joissa on linkkejä, infoa ja tietoja tarjouksista. Oman osoitteen voi poistaa listalta itse jokaisen mailin lopussa olevasta ”unsubscribe”-linkistä.