Mikä on onnellisen parisuhteen ydin?

Suurin osa meistä haaveilee onnellisesta ja kestävästä parisuhteesta. Onneksi meillä on valtava määrä psykologista tutkimustietoa siitä, miten tämä haave toteutetaan.

Parisuhde on tunnesuhde. Siksi sitä ei voida ymmärtää ja hoitaa pelkästään järjen ja puheen tasolla. Parisuhteen hyvinvointi edellyttää kykyä hoitaa sitä tunteiden tasolla. 

Onnellisen parisuhteen ydin on turvallinen tunneyhteys.

Turvallinen tunneyhteys luo suhteeseen olotilan, jossa ei tarvitse pelätä. Olotilan, jossa voi ajatella rakkaintaan ikään kuin turvasatamana, jonne voi aina tulla suojaan. Kun suhteessa on turvallinen tunneyhteys, kumpikin voi luottaa siihen, että tulen tässä suhteessa kuulluksi ja ymmärretyksi. Uskallamme puhua, myös vaikeista asioista.

Kaikissa parisuhteissa tunneyhteyteen tulee katkoksia.

Tahtotilasta huolimatta jokaisessa parisuhteessa tulee tunneyhteyden katkoksia. Tunneyhteyden katkoksessa me kaikki reagoimme omilla tavoillamme. Karkeasti jaoteltuna meillä on kaksi erilaista reaktiotapaa. Toiset meistä kiivastuvat ja suuttuvat. Toiset meistä taas hiljenevät ja vetäytyvät.

Rakkaussuhteissa kiukustuminen ei synny turhaan, eikä kukaan oikeasti ole välinpitämätön. Avainkohta muutokseen on oppia ymmärtämään, että nämä hyvin tavalliset reaktiot ovat suojautumista ja yritystä korjata katkos.

Vihaisuus ja kriittisyys on yritystä löytää yhteyttä toiseen. Yritystä tulla kuulluksi. Vetäytyminen ja puhumattomuus puolestaan on yritystä rauhoittaa tilanne, ja pitää huolta, ettei se menisi vielä pahemmaksi. Eli kummallakin reaktiotavalla on oma positiivinen tavoitteensa. 

Silloin kun me emme ymmärrä niiden tavoitetta, emmekä osaa korjata katkosta, alkaa suhteeseen syntyä negatiivisia kehiä. Mitä enemmän toinen suuttuu, sitä enemmän toinen vetäytyy. Ja mitä enemmän toinen vetäytyy, sitä vihaisemmaksi toinen tulee. Näin suhteeseen syntyy parin tahtomatta itseään ylläpitävä negatiivinen kehä. Tällä kehällä ei ole aloituspistettä, eikä kumpikaan puoliso rakenna sitä yksin. Se syntyy yhdessä. 

Ratkaisevaa hyvinvoivassa parisuhteessa on kyky korjata tunneyhteyden katkos.

Nykyinen psykologinen tiede kertoo meille hyvin selkeästi askelkuviot, jotka katkoksen korjaamiseen tarvitaan. Tässä kirjoituksessa käsittelen kahta keskeisintä muutoskohtaa.

Katkoksen korjaamisen ensimmäinen muutoskohta on se, kun puolisot tunnistavat omansa ja toisen käyttäytymisen yhteisellä kehällä, ja ymmärtävät niiden suojaavan merkityksen. Kumpikin oivaltaa, ettei kummallakaan olekaan tarkoitus satuttaa tai aiheuttaa toiselle kipua, vaan kyseessä on kummankin selviytymismekanismi. Kun oma ja toisen käyttäytyminen saa uuden tulkinnan, voi kehä alkaa rauhoittua.

Mutta tämä ei vielä riitä korjaamaan tunneyhteyttä. Jotta turvallinen tunneyhteys voi syntyä, meidän tarvitsee katsoa myös pintatason alle. 

Mitä sinä oikeastaan yrität sanoa, kun huudat ja olet vihainen? Mistä oikeastaan on kysymys? Ehkä sinä et olekaan vain mahdoton, vaan tämän tunnereaktion alla on jotain muutakin?

Mitä sinussa oikeastaan tapahtuu, kun olet hiljaa ja poissaoleva? Ehkä et olekaan tunteeton tai välinpitämätön, vaan sinullakin pinnan alla on jotain muuta? 

Katkoksen korjaamisen toinen muutoskohta on se, että kumpikin puolisoista tunnistaa omat haavoittuvammat ja herkemmät tunteensa ja pystyy jakamaan ne. 

Usein kiukun ja vihan alla on hätää omasta merkityksellisyydestä. Huolta siitä olenko sinulle tärkeä, olenko sinulle rakas.

Hiljaisuuden ja vetäytymisen pinnan alla on usein kokemus siitä, etten ole riittävä sinulle. Ehkä olo, että mikään mitä teen ei kelpaa. 

Tunnesuhde alkaa korjaantua, kun uskallamme jakaa nämä herkemmät tunteet kumppanillemme. Ne herättävät toisessa empatiaa ja rakkautta. Turvallinen tunneyhteys palaa takaisin. 

Meidän kaikkien parisuhteessa tämä yksinkertainen kuvio pyörii aina uudelleen ja uudelleen. Turvallinen tunneyhteys, sen katkos, katkoksen korjaaminen ja tunneyhteyden palautuminen. 

Kun osaamme korjata katkoksen, meidän ei tarvitse pelätä normaaliin elämään kuuluvia riitoja tai yhteyden hetkellisiä heikentymisiä. Me voimme luottaa siihen, että osaamme palauttaa tunneyhteyden aina uudelleen ja uudelleen. 

Onnellisen parisuhteen salaisuus on kyky korjata tunneyhteyden katkos. 

 

Kirjoittaja:

Eira Eklund-Mikola

psykologi, paripsykoterapeutti

Close

50% Complete

Kaksi askelta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do itsusmod temporid incididunt ut labore and dolore magna aliqua.